โครงการแข่งขันตอบปัญหาการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

โครงการแข่งขันตอบปัญหาการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2566 ศูนย์กฎหมายเพื่อการพัฒนา คณะนิติศาสตร์ ร่วมกับ สมาคมนักศึกษาเก่าคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สมาคมผู้ตรวจสอบและให้คำปรึกษาการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไทย (TPDPA) บริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอนซัลท์ จำกัด บริษัท พีดีพีเอ (ไทยแลนด์) จำกัด บริษัท พีดีพีเอ แอนด์ ดีพีโอ จำกัด และสถาบันพัฒนาและทดสอบทักษะดิจิทัล (DDTI) จัดโครงการแข่งขันตอบปัญหาการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1 ชิงรางวัลมูลค่ากว่า 20,000 บาท ณ ห้องประชุมจีระ บุญมาก อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรุงเทพฯ

โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์เธียรชัย ณ นคร ประธานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เป็นประธานเปิดงาน และศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ อธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ให้เกียรติเป็นผู้กล่าวเปิดงาน
การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแก่นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่ และใบประกาศเกียรติคุณ ตลอดจนได้รับสิทธิเรียนคอร์สออนไลน์เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อยกระดับทักษะความรู้ดังกล่าว

สำหรับเงินรางวัลของโครงการ “การแข่งขันตอบปัญหาการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562” มีดังนี้

  • รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 10,000 บาท จำนวน 1 รางวัล พร้อมโล่และใบประกาศเกียรติคุณ
  • รางวัลที่ 2 รางวัล 6,000 บาท จำนวน 1 รางวัล พร้อมโล่และใบประกาศเกียรติคุณ
  • รางวัลที่ 3 รางวัล 3,000 บาท จำนวน 1 รางวัล พร้อมโล่และใบประกาศเกียรติคุณ
  • รางวัลชมเชย ได้รับโล่และใบประกาศเกียรติคุณ

การแข่งขัน แบ่งเป็น 2 รอบ

  • รอบแรก สอบปรนัย (ช่วงเช้า) ผู้เข้าแข่งขันที่ตอบคำถามได้ถูกต้อง และใช้เวลาน้อยที่สุด 20 อันดับแรก จะได้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ
  • รอบชิงชนะเลิศ สอบข้อเขียน (ช่วงบ่าย) ผู้เข้าแข่งขันที่ตอบคำถามได้ถูกต้อง และสามารถนำความรู้กฎหมาย PDPA มาประยุกต์ใช้ได้ดีที่สุด 3 อันดับแรก จะได้รับเงินรางวัล พร้อมโล่และใบประกาศเกียรติคุณ

โดยผู้ชนะเลิศ “การแข่งขันตอบปัญหาการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562” ในครั้งนี้ ได้แก่
รางวัลชนะเลิศ คุณจิดาภา รัตนไพบูลย์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 คุณฐาปนพงศ์ มุสิกพันธ์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 คุณพรปวีณ์ อนรรฆมณีกุล

ขอแสดงความยินดีแก่ผู้ชนะการแข่งขันตอบปัญหา รวมถึงผู้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

PDPA #LawNIDA #NIDA #NIDAThailand