‘นิด้า’ ร่วมถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

‘นิด้า’ ร่วมถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร (NIDA) พร้อมด้วยกรรมการสภาสถาบัน คณะผู้บริหารสถาบัน และผู้บริหารหน่วยงาน ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๑ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖) เพื่อเทิดพระเกียรติและแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ สถานีโทรทัศน์ ช่อง ๙ MCOT HD ถ.พระราม ๙ กรุงเทพฯ