ขอเชิญเข้าร่วมงานครบรอบ 58 ปีแห่งการสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจําปี 2567

ขอเชิญเข้าร่วมงานครบรอบ 58 ปีแห่งการสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจําปี 2567

วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2567
เวลา 07.30 – 12.00 น.
ณ ศาลาพระพุทธวจนปัญญา และหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

พบกับกิจกรรมสำคัญ เฉลิมฉลองครบรอบ 58 ปี ‘นิด้า’

  • พิธีทางศาสนา และพิธีถวายราชสดุดี ณ ศาลาพระพุทธวจนปัญญา
  • การแสดงเปิดงานและวีดิทัศน์ความเป็นมาของสถาบัน
  • ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “Innovation Management in Academic
    Institutions: Siriraj experience” โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา
  • พิธีมอบโล่ / รางวัล มอบทุน โดย นายกสภาสถาบัน/อธิการบดี

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานผ่าน QR Code ในวันพิธี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2727 3497

ขอเชิญเข้าร่วมงานครบรอบ 58 ปีแห่งการสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจําปี 2567