‘นิด้า’ ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเทิดพระเกียรติ 91 พรรษา ‘พระพันปีหลวง’

‘นิด้า’ ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเทิดพระเกียรติ 91 พรรษา ‘พระพันปีหลวง’

วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) นำโดย รศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์การ และเจ้าหน้าที่ส่วนสื่อสารองค์การ เข้าร่วมกิจกรรม “12 สิงหา วันแม่แห่งชาติ” โดยได้ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 10 รูป เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ สำนักงานเขตบางกะปิ กรุงเทพฯ