การจัดทำโครงการบริหารความรู้เพื่อการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

การจัดทำโครงการบริหารความรู้เพื่อการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ

“การจัดทำโครงการบริหารความรู้เพื่อการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” 

NIDA THE Impact Rankings 

• การอบรมเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดของตัวชี้วัดในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสถาบัน การคิดคำนวณคะแนน ของการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก THE Impact Rankings ให้กับคณะทำงานการจัดการความรู้ภายในองค์การระดับหน่วยงาน และผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน   

วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2567 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม ดร.สมศักดิ์ และคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ชั้น 2 อาคารสยามบรมราชกุมารี

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ตั้งแต่บัดนี้ – 19 มีนาคม 2567
https://forms.office.com/r/cWZ7kWj7uH

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โทร. 02-727-3611

การจัดทำโครงการบริหารความรู้เพื่อการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน