nida1 11zon

นิด้า” สถาบันการศึกษาระดับดีเยี่ยม

นิด้า คืออะไร ทำไมใคร ๆ ก็อยากเข้าเรียนที่นิด้า ⁉

            “นิด้า (NIDA)” มาจากตัวย่อชื่อเต็มในภาษาอังกฤษ National Institute of Development Administration หรือในภาษาไทย คือ “สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์” ซึ่งคนส่วนใหญ่เรียกกันย่อ ๆ ว่า “นิด้า” 

            “นิด้า” เป็นสถาบันที่เปิดสอนหลักสูตรปริญญาโท และปริญญาเอก เป็นสถาบันการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

             บุคคลที่มีชื่อเสียง หรือผู้ที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่เรียนจบจากนิด้า หรือเเม้แต่ใครที่อยากเรียนต่อก็มักจะได้รับคำแนะนำให้สมัครเรียนที่นิด้า ที่เป็นเช่นนั้นเพราะ …

            “นิด้า” เป็นสถาบันที่ได้รับการยอมรับ จากทั้งในและต่างประเทศ นักศึกษาที่จบมามีคุณภาพสูง ด้วยความที่เปิดสอนมาอย่างยาวนาน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2509 นอกจากนั้น สถาบันยังส่งเสริมให้หน่วยงานได้การรับรองคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล จึงเป็นเหตุผลที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับสถาบันได้อย่างมาก

 

การเรียนที่นิด้าแตกต่างจากสถาบันอื่นอย่างไร ⁉️

            การเรียนการสอนที่นิด้ามีความพร้อม ตั้งแต่คณาจารย์ ไปจนถึงงานวิจัยที่เป็นเลิศ การเรียนที่ไม่ใช่การทำตามตำราแต่เพียงอย่างเดียว แต่ยังมีโอกาสได้ทำงานเป็นทีม ได้ปฎิบัติงานจริง และยังเป็นสถาบันที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐอีกด้วย 

            สถาบันมุ่งมั่นที่จะพัฒนาหลักสูตร ทั้งการเรียนและการสอนให้ดีขึ้น ทำให้มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว รวมไปถึงการทำให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล ส่งเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ จะเห็นได้จากเริ่มสมัครเรียน  ต้องมีการยื่นคะเเนนวัดระดับภาษาอังกฤษ เพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเอง

 

 ผลการประเมินปริญญาโทดีเด่น ปริญญาเอกดีเลิศ

             “นิด้า” เป็นสถาบันโดดเด่นระดับดีเลิศ เพราะมีการประเมินจากหลากหลายหน่วยงาน ทั้งในประเทศจาก ก.พ.ร. สำนักงบประมาณ ฯลฯ ซึ่งคะแนนการประเมินอยู่ในระดับสูง เเสดงว่าสถาบันมีการปรับปรุงให้ดีขึ้นเรื่อย ๆ  อย่างต่อเนื่อง

             นิด้าโดดเด่นมาก ๆ และเป็นที่ยอมรับในต่างประเทศ หลายคณะได้รับการรับรองระดับสากลจากต่างประเทศ ทำให้เป็นสถาบันชั้นเยี่ยมอย่างไม่ต้องสงสัย จึงไม่แปลกเลยที่บัณฑิตจากนิด้าจะมีศักยภาพสร้างการพัฒนาได้อย่างยั่งยืนในระดับสากล

 #นิด้า #เรียนโท #เรียนต่อโท #ต่อโท #เรียนเอก #เรียนต่อเอก #ต่อเอก #NIDAThailand