'นิด้า' ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมงานวันปีใหม่ โรงเรียนบางกะปิ

‘นิด้า’ ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมงานวันปีใหม่ โรงเรียนบางกะปิ

นางสาวนิภา ชุมสุข ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์การ ในนามผู้แทนสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนสื่อสารองค์การ กองวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์การ เข้าร่วมกิจกรรมและส่งมอบของสนับสนุนการจัดกิจกรรมงานวันปีใหม่ โรงเรียนบางกะปิ โดยมี นายประจักษ์ ประจิมทิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางกะปิ เป็นผู้ให้การต้อนรับและรับมอบสิ่งของ อาทิ ถุงผ้า ปากกา และชุดสแตมป์ที่ระลึกของสถาบัน เป็นต้น