‘นิด้า’ ร่วมพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสรณ์ ร.๖ เตรียมพร้อมการจัดงานวันกาชาด ๑๐๐ ปี ณ สวนลุมพินี

‘นิด้า’ ร่วมพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสรณ์ ร.๖ เตรียมพร้อมการจัดงานวันกาชาด ๑๐๐ ปี ณ สวนลุมพินี

          วันพุธที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๙ น. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) นำโดย คุณนิภา ชุมสุข ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์การ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนสื่อสารองค์การ ในนามผู้แทนสถาบัน เข้าร่วมพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ เพื่อความเป็นสิริมงคล และเตรียมพร้อมการจัดงานวันกาชาด ๑๐๐ ปี พุทธศักราช ๒๕๖๖ ภายใต้แนวคิด “รื่นรมย์สุขฤดี ณ ที่แห่งการให้” โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๖ ร่วมกับคณะกรรมการอำนวยการจัดงานกาชาดประจำปี ๒๕๖๖ ผู้บริหารสภากาชาดไทย และผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่ร่วมออกร้าน เข้าร่วมพิธี ณ บริเวณพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ สวนลุมพินี โดยพร้อมเพรียงกัน