กิจกรรมเปิดตู้ปันอ่าน (NIDA Little Free Library)

กิจกรรมเปิดตู้ปันอ่าน (NIDA Little Free Library)

วันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2567 สำนักบรรณสารการพัฒนาจัดกิจกรรม’เปิด’ ตู้ปันอ่าน (NIDA Little Free Library) Take a Book … Leave a Book หยิบ 1 เล่มไป … นำ 1 เล่มใหม่มาคืน เพื่อแบ่งปันพื้นที่การเรียนรู้แก่ชุมชน และส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) นำทีมปันอ่านโดย รศ.ดร.สมบัติ กุสุมาวลี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนานาชาติ รศ.ดร.ปราโมทย์ กั่วเจริญ ผู้อำนวยการสำนักบรรณสารการพัฒนา และมีชาวนิด้าร่วมกิจกรรมมากมาย หากท่านใดสนใจร่วมกิจกรรมสามารถนำหนังสือมาร่วมปันอ่านกันได้ค่ะ โดยตู้ปันอ่านจะตั้งอยู่ ณ อาคารชุบ กาญจนประภากร ปันสุขโดย สำนักบรรณสารการพัฒนา

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่นี่

https://www.facebook.com/media/set?vanity=NIDALibrary2023&set=a.122155183406024384

กิจกรรมเปิดตู้ปันอ่าน (NIDA Little Free Library)