NIDA Impacts ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2566

NIDA Impacts ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2566

นโยบายเศรษฐกิจ กับ อนาคตสวัสดิการสังคม

            จาก NIDA Impacts ฉบับที่แล้วที่พาผู้อ่านเกาะติดการเลือกตั้งผ่านการวิเคราะห์ผลสำรวจนิด้าโพล ในโอกาสที่ประเทศไทยเพิ่งได้รัฐบาลชุดใหม่ เราจึงอยากชวนสนทนาต่อเนื่องถึงหัวข้อทิศทางของนโยบายในเรื่องใกล้ตัวที่สุดเรื่องหนึ่งอย่าง “ปากท้อง” ที่เป็นที่สนใจและเป็นที่คาดหวังของประชาชนทั่วไปเป็นอันดับต้น ๆ ยิ่งเมื่อแกนนำรัฐบาลได้เปลี่ยนมือมาเป็นพรรคเพื่อไทยที่เคยมีผลงานโดดเด่นที่สุดในนโยบายด้านเศรษฐกิจ และยังคงชูนโยบายเศรษฐกิจนำในช่วงการหาเสียง ไม่ว่าจะเป็นการลดค่าใช้จ่ายเพิ่มรายได้ รวมถึงการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านโครงการต่าง ๆ

            เพราะในอีกด้านหนึ่ง อาจกล่าวได้ว่านโยบายเศรษฐกิจที่พรรคไทยรักไทยหรือพรรคเพื่อไทยปัจจุบันออกแบบและนำมาใช้จนประสบความสำเร็จในการเลือกตั้งนับตั้งแต่การเลือกตั้งปี 2544 และกลายเป็นโมเดลให้พรรคอื่น ๆ ดำเนินรอยตามจนเป็นทิศทางหลักอย่าง “นโยบายประชานิยม” ได้ทำให้นักวิชาการและนักเศรษฐศาสตร์ในหลายภาคส่วนชวนตั้งคำถามถึงงบประมาณที่จะนำมาใช้ โดยเฉพาะโครงการดิจิทัลวอลเล็ต 1 หมื่นบาท ที่อาจส่งผลกระทบต่อภาวะการคลังและเพดานหนี้สาธารณะเพิ่มเติมจากเดิม และอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินนโยบายโครงการสวัสดิการสังคมต่าง ๆ ของรัฐ ที่ยังมีความจำเป็นสำหรับสังคมไทยในการลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำ หากงบประมาณส่วนนี้ต้องถูกปรับลดหรือเปลี่ยนแปลงไป

            ความสมดุลของการออกแบบนโยบายเศรษฐกิจและการคลัง ควบคู่กับการสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนผ่านการจัดหาสวัสดิการสังคมของรัฐ สอดคล้องกับ SDGs (8): Decent Work and Economic Growth ว่าด้วย การส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่และมีผลิตภาพ และการมีงานที่มีคุณค่าสำหรับทุกคน จึงเป็นหัวข้อหลักของ NIDA Impacts ฉบับนี้ โดยนำเสนอบทสัมภาษณ์ ศาสตราจารย์ ดร.ศาสตรา สุดสวาสดิ์ แห่งคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ NIDA ในฐานะตัวแทนฟากฝั่งนักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ ต่อทิศทางของโครงการสวัสดิการสังคมของรัฐ ใน Cover Story ประกบกับตัวแทนจากภาคการเมือง ท่านแรก นพ.พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช เลขาธิการนายกรัฐมนตรี จากพรรคเพื่อไทย ตัวแทนรัฐบาล ร่วมด้วย เดชรัต สุขกำเนิด ผู้อำนวยการ Think Forward Center จากพรรคก้าวไกล ตัวแทนฝ่ายค้าน ว่าด้วยการออกแบบและดำเนินนโยบายจากมุมมองคนละด้านระหว่างรัฐบาลกับฝ่ายค้าน ใน NIDA Interview

แล้วพบกันอีกครั้ง ในปี 2567

ก้าวสู่ปีที่ 2 ของการเริ่มต้นแห่ง “ปัญญาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ไปด้วยกัน

NIDA Impacts ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2566