ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท ภาคปกติ ประจำภาค 2 ประจำปีการศึกษา 2566

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท ภาคปกติ ประจำภาค 2 ประจำปีการศึกษา 2566

NIDA เตรียมเปิดบ้าน…ต้อนรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท ภาคปกติ
ประจำภาค 2 ประจำปีการศึกษา 2566
ในงาน “ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่”

  • วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2566
  • เวลา 08.00 – 12.00 น.
  • ณ ห้องประชุมจีระ บุญมาก ชั้น 3 อาคารสยามบรมราชกุมารี