รับสมัครเข้าศึกษาต่อ ป.เอก หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต รุ่นที่ 14 (AUN-QA /ก.ต./ ก.อ. รับรองหลักสูตร)

รับสมัครเข้าศึกษาต่อ ป.เอก หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต รุ่นที่ 14 (AUN-QA /ก.ต./ ก.อ. รับรองหลักสูตร)

  • ตั้งแต่บัดนี้ – 30 มิถุนายน 2567
  • เปิดเรียน ภาค 1 ปีการศึกษา 2567 (วันที่ 10 สิงหาคม 2567)
  • เรียนวันเสาร์และวันอาทิตย์เต็มวัน
  • ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรประมาณ 530,000.- บาท
  • รายละเอียดหลักสูตร http://edserv.nida.ac.th
  • สมัครออนไลน์ได้ที่ https://entrance.nida.ac.th

หลักเกณฑ์ในการสอบเข้าศึกษา
รับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต รุ่นที่ 14 ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2567 (nida.ac.th)

ช่องทางการสอบถามเพิ่มเติม

  1. โทร. 08 8022 6789 (วันและเวลาทำการ)
  2. Line ID: @LLDlawnida
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ ป.เอก หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต รุ่นที่ 14 (AUN-QA /ก.ต./ ก.อ. รับรองหลักสูตร)