หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต รุ่นที่ 13

รับสมัครเข้าศึกษาต่อ ป.เอก หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต รุ่นที่ 13 (AUN-QA /ก.ต./ ก.อ. รับรองหลักสูตร)

  • ตั้งแต่บัดนี้ – 15 กรกฎาคม 2566
  • เปิดเรียน ภาค 1 ปีการศึกษา 2566 (วันที่ 19 สิงหาคม 2566)
  • เรียนวันเสาร์และวันอาทิตย์เต็มวัน
  • ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรประมาณ 530,000.- บาท
  • รายละเอียดหลักสูตร http://edserv.nida.ac.th
  • สมัครออนไลน์ได้ที่ https://entrance.nida.ac.th

ช่องทางการสอบถามเพิ่มเติม

  1. โทร. 08 8022 6789 (วันและเวลาทำการ)
  2. Line ID: @LLDlawnida
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ ป.เอก หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต รุ่นที่ 13 (AUN-QA /ก.ต./ ก.อ. รับรองหลักสูตร)