บาสเกตบอลนิด้าเชื่อมสัมพันธ์ (NIDA Cup #7)

บาสเกตบอลนิด้าเชื่อมสัมพันธ์ (NIDA Cup #7)

ชมรมบาสเกตบอลนิด้า ประจำปี 2566 จัดโครงการแข่งขันบาสเกตบอลนิด้าเชื่อมสัมพันธ์ (NIDA Cup #7) ณ สนามกีฬาในร่ม ชั้น 2 อาคารชุบ กาญจนประกร ด้วยความร่วมมือของนักศึกษาปัจจุบัน นักศึกษาเก่า ที่ได้จัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์และเสริมสร้างความสามัคคี

เมื่อวันที่ 10-11 และ 17-18 มิถุนายน 2566 ชมรมบาสเกตบอล ประจำปี 2566 สังกัดส่วนบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา จัดโครงการแข่งขันบาสเกตบอลนิด้าเชื่อมสัมพันธ์ (NIDA Cup #7) ณ สนามกีฬาในร่ม ชั้น 2 อาคารชุบ กาญจนประกร โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์.ดร.จันทรานุช มหากาญจนะ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการและให้แนวคิดในการทำกิจกรรมของนักศึกษา

สำหรับการแข่งขันในครั้งนี้มีจำนวนทีมที่ลงแข่งด้วยกัน จำนวน 4 ทีม ได้แก่ ทีม Freshy Finish ทีม NIDA Old Star_Friend ทีม Nouvel Espoir และทีมเจ้าสัว ด้วยความร่วมมือของนักศึกษาปัจจุบัน นักศึกษาเก่า ที่ได้จัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์และเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่ชมรมร่วมกัน ในการแข่งขันครั้งนี้ ทีม Nouvel Espoir เป็นทีมชนะเลิศ