660227n 03 scaled

‘นิด้า’ ร่วมแสดงความยินดี ครบรอบ 93 ปี สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

          วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ นำโดย รศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์การ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนสื่อสารองค์การ เข้าร่วมแสดงความยินดี และวางพานพุ่มสักการะพระรูป พลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร กรมพระกำแพงเพ็ชรอัครโยธิน “พระบิดาแห่งกิจการวิทยุกระจายเสียงไทย” เนื่องในโอกาส สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ครบรอบ 93 ปี พร้อมกันนี้ได้มอบเงินบริจาคในโครงการ NIDA USR สมทบทุน กองทุนสวัสดิการกรมประชาสัมพันธ์ โดยมี นางสาวชนิสา ชมศิลป์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เป็นผู้รับมอบ ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร