image 41

NIDA ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส หนังสือพิมพ์มติชนก้าวสู่ปีที่ 46

วันที่ 9 มกราคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร. อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์การ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนสื่อสารองค์การ เดินทางเข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส หนังสือพิมพ์มติชนก้าวสู่ปีที่ 46 พร้อมกันนี้ โครงการ NIDA USR ของสถาบันฯ ได้ร่วมมอบเงินสมทบทุนในโครงการ “แบ่งปันความรู้ เชิดชูศาสนา พัฒนาแหล่งน้ำลำคลอง” ภายใต้มูลนิธิ ดร.โกวิทย์ วรพิพัฒน์ โดยได้รับเกียรติจาก คุณจำลอง ดอกปิก บรรณาธิการบริหาร และคุณศรวิษฐ์ บุญเกื้อ ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายโฆษณา บมจ.มติชน เป็นผู้ให้การต้อนรับและรับมอบเงินบริจาค ณ บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)

NIDA ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส หนังสือพิมพ์มติชนก้าวสู่ปีที่ 46
NIDA ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส หนังสือพิมพ์มติชนก้าวสู่ปีที่ 46
NIDA ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส หนังสือพิมพ์มติชนก้าวสู่ปีที่ 46