‘นิด้า’ ร่วมกิจกรรม ‘ผู้ว่าฯ สัญจร เขตบางกะปิ’

‘นิด้า’ ร่วมกิจกรรม ‘ผู้ว่าฯ สัญจร เขตบางกะปิ’

          เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 ศาสตราจารย์ ดร.วิสาขา ภู่จินดา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ในนามผู้แทนสถาบันฯ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณพงศ์ นพเกตุ คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม (นิด้า) เข้าร่วมกิจกรรม “ผู้ว่าฯ สัญจร เขตบางกะปิ” ร่วมปลูกต้นไม้เพื่อพัฒนาพื้นที่รกร้างเป็นสวนสาธารณะ ตามนโยบาย สวน 15 นาที  ณ บริเวณพื้นที่รกร้างแฟลตการเคหะคลองจั่น ซึ่งอยู่บริเวณตรงข้ามสถาบันฯ นอกจากนี้ได้ร่วมพูดคุยกับ ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และได้นำเสนอแผนแม่บท สมาร์ทบางกะปิน่าอยู่ เพื่อขับเคลื่อนชุมชนยั่งยืนโดยรอบสถาบันฯ

          ด้าน ผู้ว่าฯ ชัชชาติ ได้กล่าวเน้นย้ำว่า ‘นิด้า’ มีความสำคัญต่อชุมชน ธุรกิจ และความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมชุมชนเมืองบางกะปิ และสำหรับกรุงเทพมหานครโดยรวม จึงขอให้ทางกรุงเทพมหานครมีความร่วมมือกับทางสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ อย่างจริงจังและยั่งยืนต่อไป