ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงาน และร่วมส่งผลงานวิชาการ The 3rd  NIC-NIDA Conference in 2024

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงาน และร่วมส่งผลงานวิชาการ The 3rd  NIC-NIDA Conference in 2024

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานและร่วมส่งผลงานวิชาการ (บทความ/กรณีศึกษา)
เพื่อเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
2024 National and International Conference of the National Institute of Development Administration
หรือ The 3rd NIC-NIDA Conference in 2024
ภายใต้หัวข้อหลัก Redesigning our Common Future for Sustainable Transformation
ในวันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม และวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2567 เวลา 09.00 – 17.30 น.
ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และ Facebook Live: NIDA Thailand

กิจกรรมที่สำคัญภายในงาน ได้แก่
ปาฐกถาพิเศษ โดย Keynote Speakers ชื่อดังทั้งไทยและต่างประเทศ
การเสวนาพิเศษ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ
การนำเสนอผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการระดับนานาชาติ (International Presentation)
การนำเสนอผลงานกรณีศึกษาระดับนานาชาติ (Case Study Presentation)
การนำเสนอผลงานทางวิชาการทั้ง 12 กลุ่มสาขาวิชา (National Presentation)
การนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาปริญญาเอก (Ph.D. Consortium)

สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมงานลงทะเบียนฟรีได้ที่ https://conference.nida.ac.th/2024/register
สำหรับผู้สนใจนำเสนอผลงาน ประเภทผลงานวิชาการ/กรณีศึกษา (Abstract/Full Paper) และผลงานนักศึกษาปริญญาเอก (Ph.D. Consortium) สมัครผ่านทาง https://conference.nida.ac.th/2024/

สามารถส่งผลงานได้ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2567

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Facebook Page: Research Bureau at NIDA https://www.facebook.com/RCNIDA
Email: nidaconference@nida.ac.th
Tel: 0 2727 3300, 0 2727 3298

#NICNIDA #NICNIDA2024 #NIDAConference #NIDAConference2024 #InternationalConference #Conference #CallForPapers #NIDA #NIDAThailand #SDGs

2024 National and International Conference of the National Institute of Development Administration