‘นิด้า’  ร่วมแสดงความยินดี ‘การเคหะแห่งชาติ’ ครบรอบ 51 ปี

‘นิด้า’  ร่วมแสดงความยินดี ‘การเคหะแห่งชาติ’ ครบรอบ 51 ปี

          วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้แทนจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) เข้าร่วมแสดงความยินดีแก่ นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ  พร้อมมอบเงินบริจาคในโครงการ NIDA USR สมทบทุนมูลนิธิการเคหะสงเคราะห์ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้านที่อยู่อาศัยและด้านการศึกษาผู้ยากไร้ เนื่องในวันครบรอบการก่อตั้ง 51 ปี การเคหะแห่งชาติ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสันทนาการ สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ

‘นิด้า’  ร่วมแสดงความยินดี ‘การเคหะแห่งชาติ’ ครบรอบ 51 ปี