พิธีทําบุญตักบาตร (ข้าวสาร อาหารแห้ง) พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป

พิธีทําบุญตักบาตร (ข้าวสาร อาหารแห้ง) พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป

ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่า และบุคลากร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เข้าร่วมพิธีทําบุญตักบาตร (ข้าวสาร อาหารแห้ง) พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต (วันนวมินทรมหาราช)
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (13 ตุลาคม 2566)
ในวันพุธที่ 11 ต.ค. 2566
เวลา 08.30 น.
ณ ศาลาประดิษฐานพระพุทธวจนะปัญญา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

พิธีทําบุญตักบาตร (ข้าวสาร อาหารแห้ง) พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป