‘นิด้า’ จัดพิธีทำบุญตักบาตร น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ผู้ทรงก่อกำเนิดสถาบัน

‘นิด้า’ จัดพิธีทำบุญตักบาตร น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ผู้ทรงก่อกำเนิดสถาบัน

           วันพุธที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) จัดพิธีทำบุญตักบาตร (ข้าวสาร อาหารแห้ง) พระภิกษุสงฆ์ จำนวน ๙ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖) หรือ “วันนวมินทรมหาราช”

           นับเป็นหนึ่งวันที่สำคัญยิ่งของปวงชนชาวไทย และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ นิด้า ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาซึ่งก่อกำเนิดจากพระราชปณิธาน และพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙

           โดยพิธีการในวันนี้ นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่า และบุคลากรสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้มาร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน ณ หอเกียรติยศ (Hall of Fame) ชั้น ๑ อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์