รับสมัครนักศึกษาปริญญาโท นิด้า MPPM ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต รุ่นที่ 29

รับสมัครนักศึกษาปริญญาโท นิด้า MPPM ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต รุ่นที่ 29

คณะรัฐประศาสนศาสตร์

รับสมัครหลักสูตรปริญญาโท การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต MPPM ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 29
Master of Public and Private Management Program
ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566

***คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์***

  • เรียนวันอาทิตย์ 8.30 น. – 17.00 น.
  • ระยะเวลาการศึกษา 1 ปี 9 เดือน
  • รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 30 พฤศจิกายน 2566

กำหนดการ

  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 7 ธ.ค. 66
  • วันสอบสัมภาษณ์ 16 ธ.ค. 66
  • ประกาศผลการคัดเลือก 22 ธ.ค. 66
  • รับเอกสารขึ้นทะเบียน 3 – 8 ม.ค. 67
  • ชำระเงินค่าลงทะเบียน 3 – 9 ม.ค. 67
  • วันเปิดภาคการศึกษา 28 ม.ค. 67

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02 727 3911 / 086 971 9292

รับสมัครนักศึกษาปริญญาโท นิด้า MPPM ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต รุ่นที่ 29