เสวนา “Moral Government” โดย Mr. Stephen B. Young

เสวนา “Moral Government” โดย Mr. Stephen B. Young

ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมเสวนาเรื่อง

“Moral Government”

พบกับ Mr. Stephen B. Young, Global Executive Director, Caux Round Table for Moral Capitalism

ผู้ได้รับรางวัล Albert Nelson Marquis Lifetime Achievement Award และ Marquis Who’s Who Top Professionals 2023

ในวันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2566 เวลา 14.00 – 16.00 น.
ณ ห้องสุมิตร เพชราภิรัชต์ ชั้น 5 อาคารสยามบรมราชกุมารี
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

โปรดยืนยันการเข้าร่วมเสวนา ภายในวันพุธที่ 4 ตุลาคม 2566

ทางโทรศัพท์ 02-7273501-5 หรือทาง e-mail: chirawan@nida.ac.th และ sataph.m@nida.ac.th

#NIDA #NIDAThailand #WISDOMforSustainableDevelopment #สร้างปัญญาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

เสวนา “Moral Government” โดย Mr. Stephen B. Young