'นิด้า' ร่วมแสดงความยินดีในโอกาส 'มติชน' ก้าวเข้าสู่ปีที่ 47

‘นิด้า’ ร่วมแสดงความยินดีในโอกาส ‘มติชน’ ก้าวเข้าสู่ปีที่ 47

            วันอังคารที่ 9 มกราคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร. อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์การ และเจ้าหน้าที่ส่วนสื่อสารองค์การ กองวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์การ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) เข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้ง ‘หนังสือพิมพ์มติชน รายวัน’ ครบรอบปีที่ 46 ก้าวเข้าสู่ปีที่ 47 โดยมี นายนฤตย์ เสกธีระ บรรณาธิการกองบรรณาธิการมติชน และนายสุพัด ทีปะลา บรรณาธิการบริหาร นสพ.มติชน เป็นผู้ให้การต้อนรับ ณ สำนักงาน บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)