ศศ.ม.
M.A. in English Language Studies and Teaching (International Program)

M.A. in English Language Studies and Teaching (International Program)Weekend program

หลักสูตรเรียนนอกเวลาราชการ
Bangkok
“Developing interdisciplinarity, internationality, and inquisitive-mind and independent learning in the field of English Language Studies and Teaching”
  • Interdisciplinary knowledge and skill in English language studies and teaching
  • Professional development for English language policy makers, lectures and researchers
  • Opportunities to attend classes online especially for those outside Thailand
  • Tuition scholarships (for Weekday Program)
สมัครเรียน
หลักสูตรปริญญาโท
คณะภาษาและการสื่อสาร
หลักสูตรเรียนนอกเวลาราชการ ภาษาอังกฤษ
หลักสูตรเรียนนอกเวลาราชการ
Bangkok
คณะภาษาและการสื่อสาร นิด้า
36 หน่วยกิต
2 Year
179,700 บาท
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
กำลังเปิดรับสมัคร รุ่นที่34
เปิดรับสมัคร Until June 30, 2023

ผู้อำนวยการหลักสูตร

ma

Asst.Prof.Dr. Pattrawut Charoenroop

School of Language and Communication, NIDA

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

school Video Cover

ความพิเศษของหลักสูตร

This program is unique in that it equips students with both theoretical and practical knowledge in English Language Studies and Teachings. Graduates of this program will be equipped with knowledge and skills to excel in their academic and professional endeavors; they will be thoroughly trained for advanced studies, should they wish to pursue higher education or for higher responsibility position, should they wish to seek professional success.
ดาวน์โหลด
ประกาศ

วิชาในหลักสูตร

Track A(2) and Track B
A. Pre-foundation Courses (non-credits)
ND 4000 Foundation for Graduate Studies

B. Foundation Courses (3 credits)
MLT 5000 Academic and Research Writing

C. Core Courses (9 credits)
MLT 6000 English Linguistics
MLT 6001 Principles of English Language Studies and Teaching
MLT 6002 Research Methods for English Language Studies and Teaching

D. Elective Courses (The offering/opening of elective is dependent upon the determination of GSLC) Track A(2) 9 credits Track B 15 credits
MLT 7101 English Phonetics and Phonology
MLT 7102 Sociolinguistics
MLT 7103 Discourse Analysis and Applications
MLT 7104 Media and English Language
MLT 7105 Intercultural and Cross-cultural Communication in English
MLT 7201 Introduction to Second Language Acquisition
MLT 7202 English Language Teaching Methodology and Assessment
MLT 7203 English Language Teaching in Professional Contexts
MLT 7204 Translation for English Language Studies and Teaching
MLT 7300 Directed Studies

E. Seminar Course (3 credits)
MLT 8000 Seminar in English Language Studies and Teaching

F. Track A(2)
MLT 9004 Thesis

G. Track B
MLT 9000 Independent Study

H. Track B
Comprehensive Examination

สมัครเรียนหลักสูตร

ค่าลงทะเบียน

ลงทะเบียน179,700
ประมาณค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร179,700

คุณสมบัติผู้สมัคร

This program is unique in that it equips students with both theoretical and practical knowledge in English Language Studies and Teachings. Graduates of this program will be equipped with knowledge and skills to excel in their academic and professional endeavors; they will be thoroughly trained for advanced studies, should they wish to pursue higher education or for higher responsibility position, should they wish to seek professional success.

สมัครเรียน

เปิดรับสมัคร Until June 30, 2023
สมัครออนไลน์โดยคลิกที่ปุ่มสมัครเรียน

สมัครเรียน

ติดต่อข้อมูลหลักสูตร

082-7901940 @nidaadmission