660418gstm scaled

คณะการจัดการการท่องเที่ยว รับสมัครนักศึกษา ป.โท ท่องเที่ยวนิด้า 1 ใน 5 ของโลก เปิดรับสมัครแล้ววันนี้

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ รุ่นที่ 25

บัดนี้ – 18 เมษายน 2566

ป.โท ท่องเที่ยวนิด้า 1 ใน 5 ของโลก เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ !

หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 25 (เรียนเสาร์ – อาทิตย์)

รับสมัครตั้งแต่ บัดนี้ – 18 เมษายน พ.ศ. 2566

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาของรัฐบาลหรือเอกชน
  • มีประสบการณ์ทำงาน 1 ปี
  • หนังสือรับรองการทำงาน

ดาวน์โหลดใบสมัคร และรายละเอียดเพิ่มเติม

https://bit.ly/3sP6yVD

#เพราะท่องเที่ยวนิด้าคือที่สุด

#GSTM_nextDecade

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 083 181 4500

คณะการจัดการการท่องเที่ยว รับสมัครนักศึกษา ป.โท ท่องเที่ยวนิด้า 1 ใน 5 ของโลก เปิดรับสมัครแล้ววันนี้