คณะนิติศาสตร์ นิด้า เปิดรับสมัครนักศึกษา นิติศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ 22 ภาค 2/2567

คณะนิติศาสตร์ นิด้า เปิดรับสมัครนักศึกษา นิติศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ 22 ภาค 2/2567

คณะนิติศาสตร์ นิด้า เปิดรับสมัครนักศึกษา 

นิติศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ 22 ภาค 2/2567 

ภาคพิเศษ (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์)

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต เปิดรับสมัคร 4 สาขาวิชาเอก

  • สาขาวิชาเอกกฎหมายเอกชน
  • สาขาวิชาเอกกฎหมายมหาชน
  • สาขาวิชาเอกกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
  • สาขาวิชาเอกกฎหมายธุรกิจและการค้าระหว่างประเทศ

ตั้งแต่บัดนี้ – 13 มิถุนายน 2567

(เปิดภาคการศึกษา เสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2567)

รายละเอียดและเอกสารการรับสมัครที่ https://law.nida.ac.th/how-to-apply-master-of-laws/ 

สมัครออนไลน์ได้ที่ https://entrance.nida.ac.th/registrar/applogin.asp 

*สมัครและแนบหลักฐานการสมัครในระบบออนไลน์*

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Line ID : @LLMLAWNIDA

หรือ 088 022 6789

#LawNIDA #NIDA #NIDAThailand


คณะนิติศาสตร์ นิด้า เปิดรับสมัครนักศึกษา นิติศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ 22 ภาค 2/2567