คณะนิติศาสตร์ นิด้า เปิดรับสมัครนักศึกษา นิติศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ 21 ภาค 2/2566

คณะนิติศาสตร์ นิด้า เปิดรับสมัครนักศึกษา นิติศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ 21 ภาค 2/2566

คณะนิติศาสตร์ นิด้า เปิดรับสมัครนักศึกษา 

นิติศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ 21 ภาค 3/2566 

ภาคพิเศษ (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์)

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต เปิดรับสมัคร 4 สาขาวิชาเอก

  • สาขาวิชาเอกกฎหมายเอกชน
  • สาขาวิชาเอกกฎหมายมหาชน
  • สาขาวิชาเอกกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
  • สาขาวิชาเอกกฎหมายธุรกิจและการค้าระหว่างประเทศ

ตั้งแต่บัดนี้ – 8 ตุลาคม 2566

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Line ID : @LLMLAWNIDA

หรือ 088-0226789

#LawNIDA #NIDA #NIDAThailand

คณะนิติศาสตร์ นิด้า เปิดรับสมัครนักศึกษา นิติศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ 21 ภาค 2/2566