ezgif.com gif maker

คณะนิติศาสตร์ นิด้า เปิดรับสมัครนักศึกษา นิติศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ 20 ภาค 1/2566

คณะนิติศาสตร์ นิด้า เปิดรับสมัครนักศึกษา นิติศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ 20 ภาค 1/2566

คณะนิติศาสตร์ นิด้า เปิดรับสมัครนักศึกษา 

นิติศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ 20 ภาค 1/2566 

ภาคพิเศษ (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์)

รับสมัครระหว่างวันที่  24 มีนาคม – 26 มิถุนายน 2566

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Line ID : @LLMLAWNIDA

หรือ 088-0226789

#LawNIDA #NIDA #NIDAThailand

คณะนิติศาสตร์ นิด้า เปิดรับสมัครนักศึกษา นิติศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ 20 ภาค 1/2566