ป.โท พค. การเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา หลักสูตรออนไลน์ รุ่นที่ 1

ป.โท พค. การเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา หลักสูตรออนไลน์ รุ่นที่ 1

เรียนโท การเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา หลักสูตรออนไลน์

ตั้งแต่บัดนี้ – 8 ธ.ค. 2566

ปริญญา : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา) หรือ ศศ.ม. (การเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา)
แผนการเรียน : แผน 2 (จำนวน 39 หน่วยกิต) เรียนรายวิชาไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต

มีอะไรให้เรียนบ้าง?

 1. การเมืองท้องถิ่นและยุทธศาสตร์การบริหาร
  • การกระจายอำนาจและการจัดการปกครองท้องถิ่น
  • ยุทธศาสตร์และนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมท้องถิ่น
  • การเมืองท้องถิ่นกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
 2. การเมืองระหว่างประเทศกับการพัฒนา
  • การเมืองโลกและการพัฒนาระหว่างประเทศ
  • การเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนาในเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
  • การเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนาในเอเชียใต้และตะวันออกกลาง

ความพิเศษของหลักสูตร

 • เรียนออนไลน์ได้ทุกที่
 • ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมาเรียนที่สถาบัน*
 • หลักสูตรได้รับการรับรองคุณวุฒิสาขา รัฐศาสตร์ จาก ก.พ.
 • ทำงานอยู่ก็เรียนได้

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

รับสมัครนักศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ การเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา (กรณีเรียน Online) รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 1/2566

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

130,700 บาท ตลอดหลักสูตร

—————————————————————

ติดต่อสอบถามได้ที่

• Inbox facebook : GSDMS.NIDA.Official

• Line Official Account : gsdms.nida

โทร. 02-727-3095, 02-727-3099

สมัครสอบออนไลน์ที่นี่