ป.โท ท่องเที่ยวนิด้า เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ !

ป.โท ท่องเที่ยวนิด้า เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ !

หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 25 (เรียนเสาร์ – อาทิตย์)

? รับสมัครตั้งแต่ บัดนี้ – 23 มิถุนายน พ.ศ. 2566

คุณสมบัติผู้สมัคร

✅ เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาของรัฐบาลหรือเอกชน

✅ มีประสบการณ์ทำงาน 1 ปี

✅ หนังสือรับรองการทำงาน

ดาวน์โหลดใบสมัคร และดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> สมัครเรียนปริญญาโทภาคพิเศษ กทม.

#เพราะท่องเที่ยวนิด้าคือที่สุด

#GSTM_nextDecade

#gstmnida

#เรียนต่อปริญญาโท

ป.โท ท่องเที่ยวนิด้า เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ !