รับสมัครนักศึกษา ปริญญโท การจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำ การจัดการ และนวัตกรรม - LMI

รับสมัครนักศึกษา ปริญญโท การจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำ การจัดการ และนวัตกรรม – LMI

หลักสูตร LMI หลักสูตรที่คุณสามารถนำองค์ความรู้ไปใช้ได้ทันทีระหว่างเรียน ไม่ต้องรอให้จบปริญญา!!!!!!! #ปริญญาโท 2 ปี หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำ การจัดการ และนวัตกรรม (LMI)

.

มุ่งเน้นการพัฒนาความเป็นผู้นำที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ด้านคนและองค์การ เพื่อการสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนให้แก่องค์การ

. ภาคพิเศษ #เรียนที่สถาบัน NIDA วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 8.30-15.30 น. (**มีศึกษาดูงานที่ต่างประเทศ**)

.

สมัครได้เลยค่ะวันนี้ มาเริ่มต้นกับเรา ที่ SHRD NIDA

กำหนดการรับสมัครรอบสุดท้ายของปี!!!!!!

∟ หมดเขต 7 กรกฎาคม 2566

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร : 299,500 บาท (รวมศึกษาดูงานด้านนวัตกรรมในต่างประเทศ)

___________________ ข้อมูลเพิ่มเติม: http://www.hrd.nida.ac.th/thweb/course-LMI

สอบถามเพิ่มเติมทางเพจ LMI – M.M. Program in Leadership, Management and Innovation

LINE : @LMINIDA

หรือ โทร 02-7273474 (คุณพิไลวรรณ์ เจนดง)

.

. #PR #LMINIDA #ปริญญาโท #ปริญญาโทนิด้า #ภาวะผู้นำการจัดการและนวัตกรรม #NIDA #SHRDNIDA #Leadership #Innovation #Management #MasterDegree

รับสมัครนักศึกษา ปริญญโท การจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำ การจัดการ และนวัตกรรม - LMI