พิธีรดน้ำดำหัวคณาจารย์คณะนิติศาสตร์

พิธีรดน้ำดำหัวคณาจารย์คณะนิติศาสตร์

เมื่อวันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2567 สมาคมนักศึกษาเก่าคณะนิติศาสตร์ จัดพิธีรดน้ำดำหัวคณาจารย์คณะนิติศาสตร์ เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ประจำปี พ.ศ. 2567 ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ประสิทธิ์ศักดิ์ มีลาภ รองประธานศาลปกครองสูงสุด อาจารย์พิเศษของคณะ ผู้บริหาร คณาจารย์ คณะนิติศาสตร์ เข้ารับการรดน้ำดำหัวจากศิษย์ปัจจุบัน และศิษย์เก่า จำนวนมาก ในการนี้ คณาจารย์ได้ให้พรแก่ลูกศิษย์ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและความเป็นสิริมงคลต้อนรับปีใหม่ไทย