"รู้เท่าทันภัย ฉ้อโกงออนไลน์ : กฎหมายและคดีที่น่าสนใจ"

“รู้เท่าทันภัย ฉ้อโกงออนไลน์ : กฎหมายและคดีที่น่าสนใจ”

คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ร่วมกับ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
ขอเชิญผู้สนใจ เข้ารับฟัง
“รู้เท่าทันภัย ฉ้อโกงออนไลน์ : กฎหมายและคดีที่น่าสนใจ”

วันศุกร์ 29 กันยายน 2566 เวลา 17.00 – 19.00 น.

วิทยากร
– พันตำรวจเอก วีระพงษ์ คล้ายทอง
ผู้กำกับการ 4 กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
– พันตำรวจโท วรเดช ชมภูพันธ์
รองผู้กำกับการ (สอบสวน) กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ

ผู้ดำเนินรายการ
อ.ดร.ธนัทเทพ เธียรประสิทธิ์
หัวหน้าภาควิชากฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาและอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ผู้สนใจสามารถ สแกน QR Code ด้านล่างนี้ เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
หรือ รับชมผ่าน Facebook : LawNIDA