#ทรัพยากรทางทะเล

การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล