รับสมัครพนักงานสถาบัน ตำแหน่งนิติกร ระดับปฏิบัติการ

รับสมัครพนักงานสถาบัน ตำแหน่งนิติกร ระดับปฏิบัติการ

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการตำแหน่งนิติกร ระดับปฏิบัติการ

จำนวน 1 อัตรา

สังกัดกองกฎหมาย สำนักงานอธิการบดี

  • วุฒิปริญญาตรี
  • อัตราเงินเดือน
  • ปริญญาตรี 19,500.- บาท

ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชานิติศาสตร์จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

ระเบียบการรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกสามารถสมัครผ่านระบบสมัครงานออนไลน์เท่านั้น โดยสมัครได้ที่ http://personnel.nida.ac.th หัวข้อ “สมัครงานสายสนับสนุนวิชาการ” ไปที่หัวข้อ “
สมัครออนไลน์ได้ที่นี่” 7 มิถุนายน – 21 มิถุนายน 2566

ติดต่อสอบถามได้ที่
โทรศัพท์ 02 – 727 3401 ในวันเวลาราชการ
Email :job@nida.ac.th
Line : @810zqvao