รับสมัครพนักงานสถาบัน ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะภาษาและการสื่อสาร

รับสมัครพนักงานสถาบัน ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะภาษาและการสื่อสาร

วุฒิปริญญาเอก จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 31,500 บาท 

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 31 สิงหาคม 2566 สามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ เว็บไซต์ http://personnel.nida.ac.th/ หัวข้อ “สมัครงานสายวิชาการ” หรือ job.nida.ac.th 


สอบถามรายละเอียด คุณสุรีภรณ์  นามอุตวงษ์ 02 727 3580 อีเมล sureeporn.nam@nida.ac.th  
คุณจรีพร แก้วสุขศรี 02 727 3152 / 089 898 8505  อีเมล chompoo49@hotmail.com  ในวันและเวลาราชการ