สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ขอเชิญนักศึกษา ผู้รับบริการ หรือผู้ติดต่อกับสถาบัน 
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
(External Integrity and Transparency Assessment: EIT) ประจำปี 2567 
โดยการแสกน QR Code ด้านล่าง หรือ  itas.nacc.go.th 
ค้นหาชื่อ “สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์” เพื่อเข้าสู่ระบบการประเมิน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองกฎหมาย โทร 027273205

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (EIT) ประจำปี 2567