Sustainable Development Goals : การขับเคลื่อนนวัตกรรมและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน Part 1

Sustainable Development Goals : การขับเคลื่อนนวัตกรรมและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน Part 1

            การขับเคลื่อนนวัตกรรม และโครงสร้างพื้นฐาน ที่เป็นระบบขนส่งมวลชนที่ดีมีประสิทธิภาพมีความปลอดภัย มีต้นทุนที่ต่ำแล้วก็สะดวกรวดเร็ว ความเจริญรวมถึงเม็ดเงินต่างๆทางเศรษฐกิจมันก็จะกระจายออกไป สร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน

โดย รศ.ดร.ดนุวัศ สาคริก คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

การขับเคลื่อนนวัตกรรม และ โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อ การพัฒนาที่ยั่งยืน

            สวัสดีครับผมรองศาสตราจารย์ ดร.ดนุวัส สาคริก ปัจจุบันเป็นรองคณบดีฝ่ายวิชาการ อยู่ที่คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์หรือนิด้า วันนี้ผมจะมาพูดถึง SDG ข้อที่ 9 Sustainable Development Goals หรือว่าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งจริงๆแล้ว ในข้อที่ 9 เอง ผมมองว่าถือว่ามีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ รวมไปถึงการพัฒนาสังคมและการตอบโจทย์ต่างๆที่เกิดขึ้น ในการพัฒนาประเทศด้วย ในส่วนของ SDG หรือเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในข้อที่ 9 นั้น ก็จะให้น้ำหนักไปที่ 3 ส่วนสำคัญด้วยกันในภาคการผลิต นั่นก็คือตั้งแต่เรื่องของ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน หรือ infrastructure พูดถึงเรื่องการผลิตในภาคอุตสาหกรรม แล้วก็พูดถึงเรื่องของ Innovation หรือ นวัตกรรม ในเรื่องของ infrastructure หรือ โครงสร้างพื้นฐานพูดคำนี้ ผมเชื่อว่าหลายท่านก็คงเห็นพ้องต้องกัน ว่าถือเป็นปัจจัยที่สำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นส่วนสำคัญที่จะส่งผลให้เศรษฐกิจนั้นเติบโตไปได้ ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ SDG นั้นมุ่งเน้น อยากจะเห็นในส่วนของคำว่า Resilient infrastructure คือ โครงสร้างพื้นฐาน ที่สามารถรองรับกับการเปลี่ยนแปลงได้เราต้องยอมรับว่าในทุกวันนี้ เราเจอกับการเปลี่ยนแปลงเยอะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเทคโนโลยีก็ตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของโครงสร้างประชากร แล้วก็การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอกอีกจำนวนมาก ดังนั้นการที่มี โครงสร้างพื้นฐาน ที่สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงได้ ก็จะช่วยให้ภาคการผลิตนั้นสามารถเดินหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ

            เมื่อพูดถึงโครงสร้างพื้นฐานแล้ว ผมเชื่อว่าหลายๆคนก็คงจะเห็นตรงกันว่ามีสิ่ง หนึ่ง ที่ถือว่าช่วยให้เกิดการพัฒนาได้อย่างชัดเจน นั่นก็คือเรื่องของระบบคมนาคมขนส่งนั่นเอง ถ้าเราไปดูในต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นฝั่งยุโรป หรือว่ามาทางฝั่งเอเชียอย่างญี่ปุ่น เกาหลีใต้ หรือแม้แต่กระทั่งประเทศจีน ในปัจจุบันนี้ล้วนแล้วแต่มีการทุ่มงบในการลงทุน พัฒนาระบบขนส่งมวลชน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของระบบราง เรื่องของถนนหนทางมอเตอร์เวย์ รวมถึงพัฒนา ในส่วนของท่าอากาศยานรวมถึงการขนส่ง ทางเรือด้วย เพราะว่าเราจะเห็นได้ชัดว่าการที่เรามีระบบขนส่งมวลชนที่ดีมีประสิทธิภาพ หลายคนอาจจะตั้งคำถามต่อว่าคำว่าดีมีประสิทธิภาพคืออะไร เราลองไปดูก็ได้ ว่าอย่างในประเทศญี่ปุ่นเอง เราจะเห็นเลยว่ารถไฟ ที่เชื่อมระหว่างเมืองใหญ่ต่างๆ ถือว่ามีความเร็วอย่างมาก แล้วก็สามารถเดินทางได้ในต้นทุนหรือว่าราคาที่ถูกด้วย แบบนี้ก็จะเป็นโอกาสในการสร้างการกระจาย ความเจริญ การสร้างการกระจายเม็ดเงินทางเศรษฐกิจ ทำให้การเดินทางคมนาคมขนส่งของทั้งคน แล้วก็สินค้าต่างๆ เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นมีต้นทุนที่ต่ำ

            หากประเทศใดก็ตามสามารถพัฒนาระบบขนส่งมวลชน รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานโดยภาพรวมให้เกิดประสิทธิภาพมีความปลอดภัย มีต้นทุนที่ต่ำและสะดวกรวดเร็ว ผมเชื่อว่าความเจริญรวมถึงเม็ดเงินต่างๆทางเศรษฐกิจ มันก็จะกระจายออกไป ประเด็นที่เราพูดถึงเรื่องของความเหลื่อมล้ำก็ดี เรื่องของรายได้ที่ไม่มากก็ดี จะมีโอกาสได้รับการแก้ไขเป็นอย่างมากดังนั้นแล้ว ผมเชื่อว่าประเทศต่างๆ หากจากจะบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน ก็คงจะไม่สามารถละเลยการลงทุนในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานได้

การขับเคลื่อนนวัตกรรมและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตอนที่ 2/3