Sustainable Development : Improvisational behavior - Soft skill ที่จำเป็นในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลง Part 2

Sustainable Development : Improvisational behavior – Soft skill ที่จำเป็นในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลง Part 2

            โลกในยุคปัจจุบันนี้ แตกต่างโดยสิ้นเชิงกับโลกในอดีต ในช่วงเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ มีเหตุการณ์อย่างการแพร่ระบาด ของโรคโควิด-19 เข้ามา เหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะทำให้โลกและวิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ หรือสงครมยูเครนรัสเซีย ที่ก่อให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ รวมถึงการถูก Disruption ในอุตสาหกรรมต่างๆ ในการเปลี่ยนแปลง ภาคธุรกิจ รวมถึงตัวเราเองต้องปรับตัวเพื่อที่จะอยู่รอดต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เราจึงต้องมีทักษะในการรับมือกับสิ่งที่เราไม่คาดฝันมาก่อนว่าจะเกิดขึ้น การที่มีทักษะการด้นสดที่ดี จะทำให้เป็นคนที่สามารถคิด ตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ในเวลาอันรวดเร็ว

โดย รศ.ดร.พีรยุทธ เจริญสุขมงคล วิทยาลัยนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

            ในคลิปที่แล้วเราได้พูดกันคร่าวๆ เกี่ยวกับ Soft Skill ตัว หนึ่ง ที่มีชื่อว่า Improvisational Behavior หรือที่เรียกกัน ในภาษาไทยว่า การด้นสด ในวันนี้เราจะมาลงรายละเอียดกันว่า แล้วทำไมทักษะการด้นสดจึงมีความจำเป็น ในยุคปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงและมีความไม่แน่นอนสูง แต่ก่อนอื่นเราต้องมาทำความเข้าใจกันก่อนว่า โลกในยุคปัจจุบันนี้แตกต่างโดยสิ้นเชิงกับโลกในอดีต ในปัจจุบันเราจะเห็นได้ว่า ในช่วงเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ มีเหตุการณ์หลายๆ อย่างที่มนุษยชาติเองก็ไม่คาดคิดคาดฝันว่ามันจะเกิดขึ้นกับโลกของเรา ยกตัวอย่างเช่น การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 ซึ่งไม่เคยมีใครได้เคยคาดคิดมาก่อนว่า โลกอุบัติใหม่นี้ จะสร้างการเปลี่ยนแปลง ที่ยิ่งใหญ่ให้กับวิถีชีวิตและการดำเนินธุรกิจ ไม่เคยมีใครคิดมาก่อนว่าเราจะต้องถูกล็อกดาวน์ แล้วก็ work from home เป็นปีๆ ไม่เคยมีใครคิดมาก่อนว่า เราจะต้องใช้สื่อออนไลน์ในการเรียนการสอน การประชุม การทำธุรกิจ การติดต่อสื่อสาร

Sustainable Development : Improvisational behavior - Soft skill ที่จำเป็นในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลง Part 2

            สงครามรัสเซียยูเครนก็เช่นกัน ไม่เคยมีใครคิดมาก่อนเลยว่า ชนวนสงครามระหว่างสองประเทศจะนำมา ซึ่งความขัดแย้งระดับภูมิรัฐศาสตร์ระดับโลก ซึ่งก่อผลกระทบกับเศรษฐกิจในหลายประเทศ จวบจนกระทั่งทุกวันนี้ นี่ยังไม่นับรวม disruption ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น การเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคดิจิทัล การมาของ AI ซึ่งสร้างความหวาดผวาให้กับหลายคน ที่กลัวว่าจะมาแย่งงานที่เราทำอยู่ และในอนาคตอันใกล้นี้ เราไม่สามารถ ที่จะคาดเดาได้เลยว่า จะมีเหตุการณ์อะไรอื่นอีกที่อยู่นอกเหนือความคาดฝันของเรา ถึงแม้ว่าเราจะมีการคาดการณ์ว่า บางสิ่งบางอย่างอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต แต่ในความเป็นจริงสิ่งนั้นอาจจะเกิดขึ้นเร็วกว่าที่เราคิดไว้ด้วยซ้ำ และด้วยการเปลี่ยนแปลงนี่เอง ส่วนมากเราก็จะรู้กันดีว่าตัวเราเอง ภาคธุรกิจจำเป็นที่จะต้องมีการปรับตัว เพื่อที่จะ อยู่รอดต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น แต่ปัญหาก็คือ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบัน แตกต่างจากสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตโดยสิ้นเชิง มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราไม่สามารถคาดการณ์เลยว่า อะไรจะเกิดขึ้นบ้าง และมันจะ เกิดขึ้นเร็วแค่ไหน

Sustainable Development : Improvisational behavior - Soft skill ที่จำเป็นในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลง Part 2

            ดังนั้น จริงๆ แล้วความสำคัญของทักษะการด้นสดที่ผมว่ามานี้ มีงานวิจัยที่ต่างประเทศที่ได้มีการศึกษาและได้มีผลเชิงประจักษ์ที่รับรองว่า กลุ่มคนที่มีทักษะการด้นสดนั้น สามารถมีศักยภาพการทำงานและผลลัพธ์การทำงานที่สูงกว่าคนที่ขาดทักษะนี้ ซึ่งมีงานวิจัยที่ทำในหลากหลาย บริบทซึ่งผลที่ได้ก็สอดคล้องกับงานวิจัยที่ผมก็เคยทำมาก่อน ที่มีการศึกษาเกี่ยวกับทักษะการด้นสดของ ผู้ประกอบการในประเทศไทยระหว่างช่วงที่มีวิกฤตเศรษฐกิจ

Sustainable Development : Improvisational behavior - Soft skill ที่จำเป็นในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลง Part 2

            แล้วก็ค้นพบว่า ผู้ประกอบการที่มีทักษะการด้นสด สามารถที่จะคิดตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และได้ผลประกอบการที่น่าพึงพอใจกว่ากลุ่มที่ขาดทักษะนี้ ซึ่งก็ตรงกับผลที่ผมได้นที่ทำในกลุ่มของพนักงานขายซึ่งก็ได้ผลลัพธ์ที่ค่อนข้างสอดคล้องกันว่า กลุ่มพนักงานขาย ที่ต้องพบเจอกับสถานการณ์ใหม่ๆ ทักษะการด้นสดจะช่วยเขาพวกนั้นสามารถมีผลลัพธ์ด้านการขายที่สูงกว่า คนที่ขาดทักษะในด้านนี้

            ในวันนี้เราก็ได้ทราบคร่าวๆ เกี่ยวกับความสำคัญของทักษะการด้นสด ที่ช่วยให้เราสามารถรับมือกับการ เปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดฝันที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบัน ในคลิปหน้าเราจะพูดถึงคุณลักษณะของคนที่สามารถ ที่จะด้นสดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สามารถอ่าน บทความก่อนหน้านี้ ได้ที่
Sustainable Development : ทักษะที่จำเป็นในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลง Part 1

สามารถอ่านบทความที่เกี่ยวข้องกับ SDGs ได้ที่นี่ – รวมบทความเกียวกับ SDGs

Sustainable Development : Improvisational behavior - Soft skill ที่จำเป็นในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลง Part 2