Sustainable Development : Improvisational behavior - Soft skill ที่จำเป็นในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลง Part 1

Sustainable Development : Improvisational behavior – Soft skill ที่จำเป็นในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลง Part 1

            Soft Skill ถือเป็นทักษะอย่างหนึ่งที่ผู้คนหลากหลายสายอาชีพให้ความสนใจเป็นอย่างมาก “Improvisational Behavior” หรือการด้นสด เป็น Soft Skill ที่คนไทยยังไม่รู้จักกันมาก แต่มีการศึกษาเกี่ยวกับทักษะตัวนี้ อย่างมากมายในต่างประเทศ และได้รับการยืนยันว่าเป็นทักษะที่สำคัญในยุคของความไม่แน่นอน

            ทักษะตัวนี้จะช่วยให้เรารับมือและปรับตัวเข้ากับโลกในยุคปัจจุบันได้อย่างยั่งยืน โดยงานวิจัยที่ทำใน หลากหลายบริบทมีการรับรองว่า “คนที่มี Soft Skill ในการด้นสด จะสามารถมีผลงานที่ดีกว่าขาดทักษะในด้านนี้”

โดย รศ.ดร.พีรยุทธ เจริญสุขมงคล วิทยาลัยนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

            สวัสดีครับ ผมอาจารย์พีระยุทธ เจริญสุขมงคล จากวิทยาลัยนานาชาติ นิด้า ในปัจจุบัน ทักษะ Soft Skill ถือว่า ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากผู้คนในหลากหลายสายอาชีพ ในวันนี้ผมจะมาพูดถึง Soft Skill ตัวหนึ่ง ซึ่งคนไทยอาจจะยังไม่ค่อยรู้จักกันมากนัก แต่เป็น Soft Skill ที่ได้รับการศึกษาในต่างประเทศมาเป็นระยะ เวลาพอสมควร และที่สำคัญ Soft Skill ตัวนี้ อาจจะเป็นทักษะสำคัญที่จะช่วยให้เราสามารถรับมือและปรับตัว ให้เข้ากับโลกในยุคปัจจุบันที่มีความไม่แน่นอน และมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วได้อย่างยั่งยืน

Sustainable Development : Improvisational behavior - Soft skill ที่จำเป็นในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลง Part 1

            แต่ก่อนที่เราจะมาพูดถึง Soft Skill ตัวนั้น เรามาพูดคร่าวๆเกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของ Soft Skill ก่อนทักษะหรือ skill ที่เราใช้ในการทำงานให้มีประสิทธิภาพนั้น ประกอบไปด้วยสองอย่าง ส่วนแรกคือ Hard Skills เป็นทักษะที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับสายอาชีพที่เราทำ ยกตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเป็นนักบัญชี Hard Skills ที่คุณจำเป็นต้องมีคือความสามารถในการจัดทำงบดุลให้ได้มีความถูกต้องและแม่นยำ ถ้าคุณเป็นผู้ประกอบการ Hard Skills ที่คุณต้องมี คือทักษะการบริหารจัดการธุรกิจ ทักษะการวางกลยุทธ์และการทำการตลาด เป็นต้น ในปัจจุบันมี Soft Skill หลายตัวที่ได้รับการกล่าวถึงว่ามีความสำคัญต่อการทำงานในยุคปัจจุบัน

            Soft Skill ที่ได้รับการพูดถึงมากๆได้แก่ Soft Skill เกี่ยวกับการสื่อสารการทำงานร่วมกับผู้อื่น ภาวะผู้นำ ความคิดอย่างสร้างสรรค์ การบริหารจัดการอารมณ์ตัวเอง เป็นต้น แต่ทุกท่านทราบไหมครับว่า ยังมี Soft Skill ตัวหนึ่งที่ในประเทศไทย อาจจะยังไม่เคยมีใครพูดถึงกันมากนักซึ่ง Soft Skill ตัวนี้อาจจะเป็น Soft Skill ที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากในการช่วยให้เราสามารถรับมือกับความไม่แน่นอนและความเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ Soft Skill ตัวนี้ยังได้รับการศึกษาในแวดวงวิชาการในต่างประเทศมาระยะหนึ่งแล้ว และได้รับการยืนยันว่าเป็น Soft Skill ที่มีความสำคัญนะครับ ณ ช่วงเวลาที่มีความไม่แน่นอน Soft Skill ตัวนั้นในภาษาอังกฤษ มีชื่อว่า Improvisational behavior คือมาจากคำว่า Improvisation ในภาษาไทยแปลว่า การด้นสด

Sustainable Development : Improvisational behavior - Soft skill ที่จำเป็นในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลง Part 1

            เมื่อคุณได้ยินคำว่า การด้นสด หลายคนเข้าใจ การด้นสดก็คือ พฤติกรรมของคนที่สามารถคิด ตัดสินใจ และแสดงออก ณ ปัจจุบันทันด่วน โดยที่คนๆ นั้น ไม่ได้เตรียมตัวหรือวางแผนไว้ล่วงหน้า จริงๆ แล้ว ทักษะ Soft Skill ที่เป็นทักษะด้านการด้นสด เป็นทักษะที่มีความเฉพาะเจาะจงกับคนที่ทำงานในสายอาชีพที่ต้องใช้ศิลปะการแสดง ยกตัวอย่างเช่น นักดนตรีที่มีทักษะการด้นสด คนพวกนี้สามารถเล่นดนตรีได้โดยที่ไม่ต้องอาศัยโน๊ต และบางคน สามารถแต่งเพลงได้สดๆ ณ ตอนนั้นเลย นักแสดงที่มีทักษะการด้นสดสามารถแสดงนอกบทที่ผู้กำกับได้ให้ไว้ และการเล่นนอกบทนั้นสามารถเล่นได้อย่างเป็นธรรมชาติและแนบเนียน สำหรับนักร้องที่เห็นได้ชัดก็คือ นักร้องเพลงแร็พ เดอะแรปเปอร์เวลาเขา Battle กัน ก็สามารถที่จะคิดคำคิดท่วงทำนองเพื่อโต้ตอบอีกฝ่ายได้ อย่างทันท่วงที โดยที่ไม่ได้เตรียมเอาไว้ก่อน

Sustainable Development : Improvisational behavior - Soft skill ที่จำเป็นในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลง Part 1

            สำหรับทักษะการด้นสดนี้ในปัจจุบัน ไม่เพียงแต่มีความจำเป็นในกลุ่มนักร้อง นักแสดง นักดนตรีเท่านั้น นักวิชาการที่ต่างประเทศได้ทำการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับทักษะการด้นสดนี้ และได้มีหลักฐานแสดงชี้ชัดว่า ทักษะการด้นสดนี่เป็น Soft Skill ที่สามารถนำมาประยุกต์เข้ากับคนในทุกสายอาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในสายอาชีพที่ต้องผจญกับความไม่แน่นอน สายอาชีพที่ต้องพบเจอกับความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ และสายอาชีพที่ต้องทำงานที่ต้องเจอกับสิ่งที่คาดเดาได้ยาก โดยมีงานวิจัยที่ทำในหลากหลายบริบทอย่าง เช่นในกลุ่มของผู้ประกอบการ ในกลุ่มของคนทำงานด้านบริการหลากหลายอาชีพที่มีการรับรองว่าคนที่มี ทักษะ Soft Skill การด้นสดจะสามารถมีผลงานที่ดีกว่าคนที่ขาดทักษะในด้านนี้

            ในวันนี้เราก็ได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะการด้นสดคร่าวๆแล้วนะครับ ในครั้งหน้าเราจะพูดเกี่ยวกับว่า ทำไมทักษะการด้นสดนี้จึงมีความจำเป็นในยุคปัจจุบันที่มีความไม่แน่นอน และมีการเปลี่ยนแปลงสูง ถ้าท่านสนใจในทักษะ Soft Skill สามารถติดตามได้ในคลิปต่อไปนะครับ

Soft skill ที่จำเป็นในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลง Part 2

สามารถอ่านบทความที่เกี่ยวข้องกับ SDGs ได้ที่นี่ – รวมบทความเกียวกับ SDGs

Sustainable Development : Improvisational behavior - Soft skill ที่จำเป็นในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลง Part 1