ท่านมีความสุขในการทำงานที่นิด้าอยู่หรือไม่ ? 

ท่านมีความสุขในการทำงานที่นิด้าอยู่หรือไม่ ? 

NIDA Hub และ โครงการ University Innovation Fellows (UIF) รุ่นที่ 5

ขอเรียนเชิญบุคลากรสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในการออกแบบความสุขสำหรับการทำงานที่นิด้า (Happiness by Design)
ในวันที่ 19 ธ.ค. 2566 ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น.
ณ ห้อง NIDA Hub โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

โดยใน workshop เราจะมาใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thikning) ในการออกแบบความสุขและสร้าง Prototype ของความสุขในการทำงานที่นิด้าร่วมกัน
ท่านที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ แบบลงทะเบียน “Happiness by Design” (รับจำนวนจำกัด)

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
คุณหทัยชนก
โทร. 02 727 3985
อีเมล hathaichano.wac@nida.ac.th

ท่านมีความสุขในการทำงานที่นิด้าอยู่หรือไม่ ?