สมัครเข้าร่วมโครงการ "GSPA NIDA - Future Leaders Camp (FLC) รุ่นที่ 4"

สมัครเข้าร่วมโครงการ “GSPA NIDA – Future Leaders Camp (FLC) รุ่นที่ 4”

กลับมาแล้ว อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย และได้ประกาศนียบัตร
ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายทุกท่าน สมัครเข้าร่วมโครงการ “GSPA NIDA – Future Leaders Camp (FLC) รุ่นที่ 4”
ค่ายที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการให้มีความรู้ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารงานภาครัฐ และพัฒนาภาวะผู้นำให้กับตนเอง
ระหว่าง 3-4 เมษายน 2567 (2 วัน)
ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
| 148 ถ.เสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม. 10240

โดยมีประกาศนียบัตรสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการทุกคน และไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ
รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 40 คนเท่านั้น

สมัครเข้าร่วมโครงการ
https://gspa.nida.ac.th

ปิดรับสมัคร : 22 มีนาคม 2567
สอบถามเพิ่มเติม 09 7236 4542