การเขียนหนังสือราชการและการจดบันทึกรายงานการประชุม รุ่นที่ 2

การเขียนหนังสือราชการและการจดบันทึกรายงานการประชุม รุ่นที่ 2

หลักสูตร การเขียนหนังสือราชการและการจดบันทึกรายงานการประชุม รุ่นที่ 2 (*อบรม Online)
(รายละเอียดหลักสูตร : https://bit.ly/3qsnZh5)

.

วันวันจันทร์ที่ 17 – วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2566 (2 วัน)

เวลา 09.00-16.00 น.

ค่าธรรมเนียมการฝึกอบรม : 4500 บาท

.

ขั้นตอนการลงทะเบียน : bit.ly/3WQJSSK

.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Line : @trainingnida หรือ bit.ly/3GPrDY6

อีเมล : trainingsiri@nida.ac.th

โทร. : 02 727 3213 – 14

.

หลักสูตรฝึกอบรมอื่น ๆ ปี 2023 : bit.ly/3XMQH82

การเขียนหนังสือราชการและการจดบันทึกรายงานการประชุม รุ่นที่ 2