สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มีเครื่องไม้เครื่องมือและสาธารณุปโภคที่ทันสมัยไว้บริการ
เพื่อประโยชน์แก่นักศึกษา อาทิ ห้องสมุด Living & Digital Library, ห้องประชุมและ
ห้องเรียนที่ทันสมัย, บริการห้องคอมพิวเตอร์, บริการเครือข่ายไร้สาย (WI-FI),
กีฬาและนันทนาการ, อาคารนิด้าสัมพันธ์(อาคารที่จอดรถ) และอื่นๆ อีกมากมาย

สิ่งอำนวยความสะดวก

Student Life

การเรียนรู้และกิจกรรมต่างๆ ในนิด้า

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มีเครื่องไม้เครื่องมือและสาธารณุปโภคที่ทันสมัยไว้บริการเพื่อประโยชน์แก่นักศึกษา อาทิ ห้องสมุด Living & Digital Library, ห้องประชุมและห้องเรียนที่ทันสมัย, บริการห้องคอมพิวเตอร์, บริการเครือข่ายไร้สาย (WI-FI), กีฬาและนันทนาการ, อาคารนิด้าสัมพันธ์(อาคารที่จอดรถ) และอื่นๆ อีกมากมาย

ห้องสมุดเพื่อการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์ จัดหาทรัพยากรทันสมัย ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และสนันสนุนการใช้ทรัพยากรร่วมกัน

Living & Digital Library

ห้องสมุด

Student Life

การเรียนรู้และกิจกรรมต่างๆ ในนิด้า

ห้องเรียนยุคใหม่ อุปกรณ์ที่ทันสมัย ตอบโจทย์การเรียนการสอนในสภาวะการณ์ปัจจุบัน รองรับการเรียนการสอนทั้งระบบ On Site, Online และ Hybrid ห้องประชุมขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก รองรับการใช้งานที่หลากหลาย

สถาบันได้จัดเตรียมห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ให้บริการ จำนวน 4 ห้อง แบ่งเป็นห้องที่ใช้ในการเรียนการสอน 3 ห้อง และสำหรับให้นักศึกษาทำงาน (walk-in) 1 ห้อง แต่ในกรณีที่ห้อง walk-in เต็ม และห้องอื่นไม่มีการเรียนการสอน จะเปิดให้นักศึกษาเข้าใช้งานได้เช่นกัน

Computer Room Service

Recreation & Wellness

Wi-Fi Service

บริการเครือข่ายไร้สาย (WI-FI)

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักศึกษาและบุคลากรในการ
เข้าใช้งาน NIDAnet และอินเตอร์เน็ต ด้วยเครื่องคอม
พิวเตอร์ Notebook หรือ PDA ที่สนับสนุน Wi-Fi ก็จะสามารถเข้าใช้งาน NIDAnet และอินเตอร์เน็ตได้โดยใช้ NetID ที่ได้รับไปในการระบุตัวตนเพื่อเข้าใช้งานดังกล่าว

บริเวณที่ติดตั้งจุดส่งสัญญาณ เพื่อให้บริการเครือข่าย
ไร้สาย มีทั้งหมด 120 จุด กระจายอยู่ในบริเวณต่าง ๆ ทั่วสถาบันผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบสถานะการให้บริการได้

สถาบันได้เตรียมสถานที่ให้นักศึกษา และบุคลากรได้ออกกำลังกาย ทั้งสนามกีฬาในร่ม สนามกีฬากลางแจ้ง รวมถึงฟิตเนสอีกด้วย

Recreation & Wellness

กีฬาและนันทนาการ

Health Service

บริการด้านสุขภาพ

ห้องสมุดเพื่อการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์ จัดหาทรัพยากรทันสมัย ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และสนันสนุนการใช้ทรัพยากรร่วมกัน

  1. การรักษาพยาบาลเบื้องต้นโดยพยาบาล ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น. ทุกวันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 10.00-16.00 น.
  2. การตรวจรักษาโดยแพทย์ ด้านอายุรกรรม ทุกวันจันทร์และวันพุธ เวลา 13.00 – 16.00 น.
  3. การตรวจรักษาโดยจิตแพทย์ ออกตรวจทุกวันอาทิตย์ เวลา 10.00 – 12.00 น.

    ** เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

การเดินทางมายังสถาบันด้วยรถยนต์ส่วนตัว จะไม่เป็นปัญหาสำหรับนักศึกษา ด้วยสถาบันมีสถานที่จอดรถเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาได้มากกว่า 1,000 คัน โดยสามารถจอดรถได้ที่อาคารที่จอดรถ 7 ชั้น รองรับการจอดรถ กว่า 700 คัน และบริเวณใต้อาคารนวมินทราธิราช จำนวน 2 ชั้น รองรับการจอดรถเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 400 คัน และยังไม่รวมบริเวณลานจอดรถภายนอกอาคารต่างๆ

นอกจากนี้ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ยังมีสถานีอัดประจุไฟฟ้า “EA Any Where” สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า หรือ รถยนต์ EV จำนวน 4 ช่องบริการ สำหรับนักศึกษาและบุคลากรของสถาบัน เพื่อรองรับการใช้พลังงานทางเลือก และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดใช้พลังงานเชื้อเพลิง อันก่อให้เกิดการสะสมของก๊าซเรือนกระจก และมลพิษทางอากาศ

Parking

Recreation & Wellness

Student Dormitory

หอพักนักศึกษา

ห้องพักสำหรับนักศึกษาและบุคลากร

  1. อาคารบุญชนะ อัตถากร จำนวน 56 ห้อง ซึ่งอยู่ชั้น 11-12
  2. อาคารนิด้าเฮาส์ จำนวน 34 ห้อง

สอบถามรายละอียดเพิ่มเติมได้ที่ 082 782 8942
ในวันและเวลาทำการ

การเดินทางมานิด้า

เดินทางโดยรถยนต์

มาทางถนนรามคำแหง ผ่านสี่แยกลำสาลี ถึงสามแยกบ้านม้า เลี้ยวซ้ายเข้าถนนศรีบูรพา จากนั้นเลี้ยวซ้ายที่สี่แยกนิด้า สถาบันอยู่ทางซ้ายมือ

มาทางถนนลาดพร้าว ผ่านตลาดบางกะปิ เข้าถนนเสรีไทย ถึงสี่แยกนิด้า สถาบันอยู่ทางขวามือ

มาทางถนนรามอินทรา เลี้ยวเข้าถนนนวมินทร์ หรือเสรีไทย มาทางบางกะปิ ผ่านสี่แยกนิด้า สถาบันอยู่ทางซ้ายมือ

เดินทางโดยรถประจำทาง

รถประจำทาง ขสมก. หมายเลข 36ก, 60, 71, 151, ปอ. 60, ปอ. 501+ รถมินิบัส หมายเลข 27

เดินทางโดยทางเรือ

คลองแสนแสบ โดยขึ้นที่ท่าวัดศรีบุญเรือง