บริจาคโลหิต ประจำปี 2568 ครั้งที่ 1

เริ่มต้น : 18 Dec 2024

สิ้นสุด : 18 Dec 2024

สถานที่ : ด้านหน้าอาคารมาลัย หุวะนันทน์

เตรียมร่างกายให้พร้อม แล้วมาบริจาคโลหิตกันค่ะ ‼
??พร้อมใจให้เลือดกันในวันพุธที่ 18 ธันวาคม 2567
❤️ เวลา 09.00-12.00 น.
❤️ ณ บริเวณด้านหน้าอาคารมาลัย หุวะนันทน์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)