พิธีเปิดโครงการ NIDA Design & Innovation Hub และ NIDA AI Innovation Hub

เริ่มต้น : 6 Oct 2023

สิ้นสุด : 6 Oct 2023

สถานที่ : ชั้น L อาคารบุญชนะ อัตถากร

ท่านผู้สนใจเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ NIDA Design & Innovation Hub และ NIDA AI Innovation Hub