กฐินพระราชทาน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2566

เริ่มต้น : 24 Nov 2023

สิ้นสุด : 24 Nov 2023

สถานที่ : วัดศาลาปูนวรวิหาร จ.พระนครศรีอยุธยา

✨กฐินพระราชทาน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2566✨
ณ วัดศาลาปูนวรวิหาร จ.พระนครศรีอยุธยา
?ในวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น.?