บริจาคโลหิต ครั้งที่ 4 /66

เริ่มต้น : 19 Sep 2023

สิ้นสุด : 19 Sep 2023

สถานที่ : ด้านหน้าอาคารมาลัย หุวะนันทน์

เตรียมร่างกายให้พร้อม แล้วมาบริจาคโลหิตกันค่ะ ‼
??พร้อมใจให้เลือดกันในวันอังคารที่ 19 กันยายน 2566
❤️ เวลา 09.00-12.00 น.
❤️ ณ บริเวณด้านหน้าอาคารมาลัย หุวะนันทน์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)