งานวันสถาปนาครบรอบ 11 ปี นิเทศ@นิด้า

เริ่มต้น : 23 May 2023

สิ้นสุด : 23 May 2023

สถานที่ : ชั้น 7 อาคารมาลัย หุวะนันทน์

ขอเชิญอาจารย์ เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน เข้าร่วมงานวันสถาปนาครบรอบ 11 ปี คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ
วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2566 ณ สำนักงานคณะ ชั้น 7 อาคารมาลัย หุวะนันทน์